VITAJTE HARMONIZÁCIA LADIČKAMI HARMONICKÉ ŠTVRTKY PIANO-HEALING E-SHOP
O NÁS ŠUM DAŽĎOVÉHO PRALESA BABIČKINE RECEPTY MASÁŽE CENNÍK
KURZY ESENCIÁLNA KOZMETIKA GEOPATOGÉNNE ZÓNY KVAPKA KRVI

LINKY

AKCIE OZDRAVNÉ POBYTY REFERENCIE KRIŠTÁLY KONTAKT


Kto sme
Media
Ciele občianskeho združenia

 

 

 

 

 

O nás

Ciele občianskeho združenia
(výňatok zo Stanov OÁZA HARMÓNIE, o.z.)

 1. Cieľom združenia je ochrana a podpora zdravia, prevencia, podpora a rozvoj telesnej kultúry, podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt, budovanie pozitívnych vzťahov ku kultúre a umeniu, vytváranie podmienok a možností pre rozvoj umenia, podpora kreatívneho životného štýlu, duchovných hodnôt a duševných kvalít jedinca, ochrana a tvorba životného prostredia, organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.
 2. Združenie napĺňa svoje ciele nasledovne:
 • organizuje kultúrne a spoločenské podujatia ako sú festivaly, koncerty, výchovné koncerty
  a pod.,
 • poriada výstavy profesionálnych aj amatérskych umelcov,
 • poskytuje služby v oblasti kultúry, umenia a aktívneho odpočinku, prevencie zdravia,
 • približuje kultúrne a historické pamiatky deťom, mládeži a dospelým záujemcom,
 • organizuje voľnočasové aktivity detí a mládeže, prezentuje im umelecké a duchovné hodnoty,
 • organizuje školiteľské a výchovno – vzdelávacie aktivity ako sú semináre, kurzy, odborné školenia, workshopy, poznávacie zájazdy a pod. pre rôzne skupiny občanov,
 • organizuje ozdravné pobyty v tuzemsku i zahraničí,
 • vydáva propagačné a informačné materiály, notové záznamy, nosiče obrazových a zvukových záznamov hudobných a dramatických diel, podujatí,
 • propaguje profesionálnych aj amatérskych umelcov a svoju činnosť,
 • organizuje predajné trhy výrobkov ručných prác, ľudovo umeleckých výrobkov, suvenírov a pod.
 • spolupracuje s neziskovými organizáciami a samosprávou miest a obcí,s firmami, so všeobecno-vzdelávacími školami a umeleckými školami pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej činnosti pre rozvíjanie poznania žiakov, so zahraničnými partnermi pri účasti na medzinárodných podujatiach,
 • robí osvetu v oblasti harmonizácie tela a mysle, poskytuje služby harmonizácie jednotlivcom i skupinám
 • zapožičiava zvukové ladičky na harmonizáciu tela a mysle, prenajíma hnuteľné veci
 • vykonáva poradenskú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy
 • vykonáva kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • poskytuje masérske služby a služby súvisiace so skrášľovaním tela

 

Povolenie ku činnosti občianskeho združenia OÁZA HARMÓNIE, o.z. v rozsahu voľných a viazaných živností:

 1. Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy
 2. Služby súvisiace so škrášľovaním tela
 3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 5. Prenájom hnuteľných vecí
 6. Organizovanie kurzov, školení a seminárov
 7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 8. Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov
 9. Sprievodcovská činnosť v cestovného ruchu

 

 

English